Nhầm sốt bệnh với sốt mọc răng: cẩn thận mất con!

Nhầm sốt bệnh với sốt mọc răng: cẩn thận mất con!

Đạt 31/07/2017

Viện Nha khoa Nhi Mỹ khẳng định: Sốt cao hơn 39 độ không nên quy kết cho bất cứ vấn đề gì về răng, bao gồm mọc răng.   Mọc răng là sự kiện quan trọng chứng tỏ bé đã “trưởng thành”. Thông thường, trẻ bắt đầu nhú những chiếc răng khi...